No. Product Name CAS No. Details
SC-6033 <p> <span style="font-size: 9pt;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">(1S,2S)-(+)-1,2-Cyclohexanediamino-N,N&#39;-bis(3,5-di-t-butylsalicylidene),98% &nbsp;(S,S)-Jacobsen Ligand &nbsp;</span></span></p> <p> <span style="font-size: 9pt;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">&nbsp;</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 12px; ">(S,S)-(+)-N,N-双(3,5-二叔丁基亚水杨基)-1,2-环己二胺</span></p> 135616-36-3
SC-6032 <p> <span style="font-size: 9pt;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">(1R,2R)-(-)-1,2-Cyclohexanediamino-N,N&#39;-bis(3,5-di-t-butylsalicylidene), (R,R)-Jacobsen Ligand &nbsp;,</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 12px;">&nbsp;98%&nbsp;</span><span style="font-size: 9pt;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">&nbsp;</span></span></p> <p> <span class="Apple-style-span" style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 12px;">(R,R)-(-)-N,N-双(3,5-二叔丁基亚水杨基)-1,2-环己二胺</span></p> 135616-40-9
SC-6034(仅供研发使用) <p> <span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size:9pt;">2,4-di-tert-butyl-6-((((1S,2S)-2-((2-hydroxy-3,5-di(naphthalen-1-yl)benzyl)amino)cyclohexyl)amino)methyl)phenol</span></span></p> <p> <span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size:9pt;">2,4-二叔丁基-6-(((1S,2S)-2-((2-羟基-3,5-二(萘-1-基)苄基)氨基)环己基)氨基)甲基)苯酚</span></span></p> 1922111-61-2
上一页1下一页
页面版权所有江苏欣诺科催化剂有限公司   中企动力 ICP备案号:苏ICP备16062404号